COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN MEGÓHMETRO

Modelo: MI3125BT EUROTEST COMBO