COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN MEGÓHMETRO

MI 3102H BT EUROTEST XE 2,5 KV